Trỏ tên miền domain NameSilo về hosting Hawk Host

Để trỏ tên miền miền domain NameSilo về hosting Hawk Host chúng ta có 2 cách:

Cách 1: Trỏ Domain NameSilo bằng IP của Hosting

Bước 1: Chúng ta cùng lấy địa chỉ IP Hosting Hawk Host.
Đăng nhập vào tài khoản cPanel của hosting –> Chúng ta tìm đến Shared IP Address ở đó là địa chỉ IP Host.

Bước 2: Ở đây chúng ta đăng nhập vào tài khoản Namesilo –> Click vào Manage My Domains –> chọn tên miền cần trỏ –> Chọn Manage DNS for this domain.

Click chọn Manage DNS for this domain ở mũi tên màu đỏ thứ 2.

Bước 3: Sau khi đã Click chọn Manage DNS –> Xuất hiện Manage DNS.

Ở Manage DNS chúng ta chú ý 2 trường quan trọng nhất là A Record và CNAME Record còn trường khác chúng ta có thể xóa đi.
Type : A Record Host:  Value: Địa chỉ IP Hosting
Type: CNAME Record Host www Value: tên miền domai

Khi chúng ta đã điền 2 giá trị : Địa chỉ IP host và tên miền vào –> Chúng ta lưu lại thế là xong và chờ hệ thống cập nhập DNS nữa là web có thể chảy được.

Hướng dẫn trỏ tền miền NameSilo về Hosting với giao diện mới nhất

Cách 2. Trỏ Domain bằng Nameserver (DNS) của Hosting

Bước 1: Chúng ta đăng nhập vào tài khoản Namesilo –> Click vào Manage My Domains –> chọn tên miền domain cần trỏ –> tiếp theo chúng ta Click chọn NamServer Manarer.

Chúng ta click chọn NamServer Manarer ở mũi tên màu đỏ thứ 2.

Bước 2: Sau khi click chọn NamServer Manarer xuất hiện phần NamServer Manarer.
Ở đây chúng ta thấy 2 giá trị NameServer 1 và NameServer 2. Hiện tại đang sử dụng mặng định chúng ta cần điền NameServer của hosting vào.
Để lấy NameServer của hosting Hawk Host chúng ta vào email khí đăng ký thành công gói hosting. Trong email sẻ có 2 giá trị Hawk Host NameServer 1 và NameServer 2.

Ví dụ: NameServer của Hawk Host
NameServer 1: ns1.hawkhost.com,
NameServer 1: ns2.hawkhost.com

Sau khi đã điền 2 giá trị NameServer vào –> Chúng ta SUBMIT lại –> Thế là xong.
Chúng ta chỉ cần đợi hệ thống cập nhật DNS nữa là web có thể chạy được.

Facebook Comments