Tổng hợp các website/ diễn đàn MMO uy tín trong nước và thế giới

Nếu coi MMO là một công việc, thì việc học hỏi và trau dồi kiến thức cần thường xuyên và liên tục. Bạn không bao giờ trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực này, bạn chỉ có thể là người biết nhiều hơn và kiếm tiền giỏi hơn một số người khác.

Bài viết này tổng hợp các diễn đàn/ blog cá nhân về lĩnh vực MMO để tiện tra cứu trong quá trình trau dồi kiến thức MMO, hoặc tìm ra cách MMO mới hơn cách mình đang thực hiện

01. Warrior Forum – http://www.warriorforum.com

02. TBN – http://thebot.net

03. MMO Việt Nam – http://mmo4me.com

04. Black Hat World – http://www.blackhatworld.com (rao bán accounts, tutorial, tools)

05. Best Black Hat Forum – http://bestblackhatforum.com (tương tự BHW)

06. Talk Gold – http://www.talkgold.com/forum (Tutorial ngon nếu chăm chỉ vào săn tin)

07. A2S – http://a2s.in

08. Hack Forums – http://www.hackforums.net (Block IP Việt Nam)

09. MMO With Android – http://forums.makingmoneywithandroid.com

10. Money Fan Club – http://www.moneyfanclub.com

11. Golden Talk – http://www.goldentalk.com

12. Dream Team Money – http://www.dreamteammoney.com

 

Một số diễn đàn khác

Goldentalk.com

Talkgold.com

Moneymakergroup.com

Rolclub.com

Topgoldforum.com

Exchangecurrencyzone.com

Dreamteammoney.com

Moneyfanclub.com

Collectiveinvestmentsforum.com

Digitalpoint.com

Blackhatworld.com

Webcosmoforums.com

Warriorforum.com

Savingadvice.com

Themoneyshed. Co. Uk

Forums. Get-paid.com

Facebook Comments