Tổng hợp các trang web hỗ trợ số điện thoại ảo

1. (z-sms):http://www.z-sms.com

Hỗ trợ số điện thoại nhận tin nhắn xác thực miễn phí cho các nước;
 • Trung Quốc
 • Hồng Kong
 • Mỹ
 • Anh
 • Estonia
 • Myanmar

2. SMSReceiveFree:https://smsreceivefree.com: 

SMSReceiveFree:https://smsreceivefree.com

Hỗ Trợ số điện thoại nhận SMS cho:

 •  Mỹ
 • Canada!

3. Receive SMS Online for FREE:https://www.receive-sms-online.info

https://www.receive-sms-online.info
 
Cung cấp số điện thoại nhận tin nhắn xác thực cho:
 • United Kingdom
 • Croatia
 • Bangladesh
 • Germany
 • India
 • Serbia
 • USA
 • France
 • Czech Republic
 • Spain
 • Russia
 • USA
 • Romania

4. Receive a SMS Online:https://receive-a-sms.com

Receive a SMS Online:https://receive-a-sms.com
Các quốc gia được hỗ trợ số điện thoại nhận SMS miễn phí trên trang web này là:
 • United States
 • Hong Kong
 •  United Kingdom
 •  Belgium
 •  France
 • Brazil
 • Czech Republic
 • Spain

5. Free SMS Numbers Online:https://smsnumbersonline.com

5. Free SMS Numbers Online:https://smsnumbersonline.com
 
 • Australia
 • Belgium
 • Canada
 • Estonia
 • France
 • Poland
 • United Kingdom
 • United States

6. Receive SMS online for Free:https://sms-online.co/receive-free-sms

Receive SMS online for Free:https://sms-online.co/receive-free-sms
 • United States
 • Puerto Rico
 • France
 • United Kingdom
 • Malaysia
 • Indonesia
 • Sweden

7. Receive-SMS:https://receive-sms.com

Receive-SMS:https://receive-sms.com
– Mới hỗ trợ US (Mỹ). Sau này có thể cập nhật thêm!

8. Receive FREE SMS online:http://receivefreesms.com

Receive FREE SMS online:http://receivefreesms.com
 • +15146127857 Canada
 • +441618505872 UK
 • +41798074527 Swiss
 • +17192860595 USA
 • +46769437519 Sweden
 • +6285574679204 Indonesia
 • +4915735995685 Germany
 • +972526283975 Israel
 • +34931070652 Spain
 • +85264522937 H.K
 • +19183763748 USA
 • +16808000608 USA
 • +447533036250 UK
 • +4915735987904 Ge
 • +554888341514 Brazil
 • +79655417253 Russia
 • +33757901675 France
 • +554888352872 Brazil
 • +554888281383 Brazil
 • +61437099717 Aus
Không viết nữa mỏi tay rồi! Anh Em Cô Gì Chú Bác Cậu Mợ, Ông Nội, Ông Ngoại… Xem ảnh hoặc Click vào link nhé!
9. RECEIVE SMS ONLINEhttps://www.receivesmsonline.net
RECEIVE SMS ONLINE:https://www.receivesmsonline.net
10. Free Online Phone:https://www.freeonlinephone.org
Free Online Phone:https://www.freeonlinephone.org
 
11. Receive SMS Online: http://receive-sms-online.com
Receive SMS Online: http://receive-sms-online.com
12. TextNow:https://www.textnow.com
13. Textfree:https://www.pinger.com/text-free
14. SELLAITE:http://sms.sellaite.com
14. SELLAITE:http://sms.sellaite.com
Twilio:https://www.twilio.com

Facebook Comments