Quản lý danh mục coin đầu tư bằng google sheet

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng google sheet để quản lý danh mục coin đầu tư. Bạn có thể xem giá coin hiện tại để quyết định mua bán

Cách thực hiện như sau:

1. Đầu tiên cài đặt Google Sheets Add-On (CRYPTOFINANCE) về trình duyệt.
https://chrome.google.com/…/bhjnahcnhemcnnenhgbmmdapapblnlcn

quan ly danh muc

2. Vào Add-on (trong trang Google Sheets) –> CRYPTOFINANCE –> Help.
–> Click vào View in store > Manage và chọn “Use in this document”.

quan ly danh muc tien ao

quan ly danh muc bitcoin

3. Nhập số bất kỳ (0 hoặc 1, 2 gì đó) vào ô A1. Mỗi lần muốn cập nhật giá cứ gõ đại số khác vào là nó sẽ recall lệnh.
4. Sử dụng lệnh =CRYPTOFINANCE() để gọi dữ liệu.

Một số câu lệnh mẫu

 • Xem giá theo sàn (CoinMarketCap, BITTREX, GDAX, POLONIEX, BINANCE, BITHUMP, etc):

=CRYPTOFINANCE(“COINMARKETCAP”, “ETH”, “”, $A$1)
=CRYPTOFINANCE(“GDAX:BTC/USD”, “”, $A$1)

 • Cặp tỉ giá. Có thể xem các mệnh giá khác nhau: AUD, CAD, EUR, GBP, HKD, JPY, KRW, MYR, NOK, NZD, SGD, USD…

=CRYPTOFINANCE(“ETH/BTC”, “”, $A$1)
=CRYPTOFINANCE(“BINANCE:ETH/BTC”, “”, $A$1)

 • Xem volume 24h:

=CRYPTOFINANCE(“BTC/EUR”, “volume”, “”, $A$1)
=CRYPTOFINANCE(“BTC”, “volume”, “”, $A$1)

 • Xem thay đổi theo từng thời gian:

=CRYPTOFINANCE(“BTC”, “change”, “”, $A$1)
=CRYPTOFINANCE(“BTC”, “change”, “24h”, “”, $A$1)
=CRYPTOFINANCE(“ETH”, “change”, “1h”, “”, $A$1)
=CRYPTOFINANCE(“DASH”, “change”, “7d”, “”, $A$1)

 • Nếu muốn tạo 1 trang (tab) mới với dữ liệu cả sàn để tiện trích lục:

=CRYPTOFINANCE(“COINMARKETCAP”)
=CRYPTOFINANCE(“CRYPTOPIA”)
=CRYPTOFINANCE(“BITTREX”)
=CRYPTOFINANCE(“BINANCE”)

 • Xem thống kê TOP 10, TOP 100 trên CoinMarketCap:

=CRYPTOFINANCE(“COINMARKETCAP”, “”, 10)
=CRYPTOFINANCE(“COINMARKETCAP”, “”, 100)

 • Xem market cap:

=CRYPTOFINANCE(“BTC”, “marketcap”, “”, $A$1)
=CRYPTOFINANCE(“ETH/EUR”, “marketcap”) ra market cap theo EUR

 • Xem tổng cung (total supply):

=CRYPTOFINANCE(“BTC”, “total_supply”)
=CRYPTOFINANCE(“BTC/EUR”, “total_supply”)

 • Xem lượng cung đang có sẵn (available supply):

=CRYPTOFINANCE(“BTC”, “available_supply”, “”, $A$1)
=CRYPTOFINANCE(“BTC/EUR”, “available_supply”, “”, $A$1)

 • Xem lượng cung cao nhất (max supply):

=CRYPTOFINANCE(“BTC”, “max_supply”)

 • Xem thay đổi giá theo phần trăm:

=CRYPTOFINANCE(“BTC”, “change”, “24h”, “”, $A$1)
=CRYPTOFINANCE(“ETH”, “change”, “1h”, “”, $A$1)
=CRYPTOFINANCE(“DASH”, “change”, “7d”, “”, $A$1)

 • Xem xếp hạng cryptocurrency:

=CRYPTOFINANCE(“BTC”, “rank”, “”, $A$1)

 • Xem giá cryptocurrency tại 1 thời điểm trong quá khứ:

=CRYPTOFINANCE(“KRAKEN:BTC/USD”, “price”, “2014-12-25”)

Các câu lệnh tắt cho sàn Binance

Mình đang dùng Binance nên ở đây mình list ra 1 số câu lệnh tắt cho anh em dùng Binance để gõ cho lẹ, các câu lệnh ở trên là dùng được cho tất cả các sàn:

 • Xem giá ask:

=CRYPTOFINANCE(“BINANCE:NEO/BTC”, “”, $A$1)

 • Xem giá bid:

=CRYPTOFINANCE(“BINANCE:NEO/BTC”, “bid”, “”, $A$1)

 • Xem giá mở:

=CRYPTOFINANCE(“BINANCE:NEO/BTC”, “open”, “”, $A$1)

 • Xem giá cao nhất:

=CRYPTOFINANCE(“BINANCE:NEO/BTC”, “high”, “”, $A$1)

 • Xem giá thấp nhất:

=CRYPTOFINANCE(“BINANCE:NEO/BTC”, “low”, “”, $A$1)

 • Xem volume:

=CRYPTOFINANCE(“BINANCE:NEO/BTC”, “volume”, “”, $A$1)

 • Xem thay đổi giá (%):

=CRYPTOFINANCE(“BINANCE:NEO/BTC”, “change”, “”, $A$1)

Facebook Comments