Phần mềm quản lý nhiều VPS cùng lúc

Đang tham gia MMO thì chắc ai cũng phải dùng đến VPS. Nếu bạn đang tìm phần mềm quản lý đăng nhập nhiều VPS cùng lúc thì đây chính là giải pháp

Bước 1. Tải phần mềm Remote Desktop Connection Manager.

Bước 2. Khởi động phần mềm Remote Desktop Connection Manager đã cài, và nhấn vào File, chọn New hoặc nhấn Ctr+N, đặt tên và chọn chỗ lưu để tạo một Nhóm VPS. Việc tạo nhóm VPS giúp bạn quản lý nhiều VPS theo tính chất công việc khác nhau

Bước 3. Thêm các VPS vào nhóm đã tạo. Việc này khá đơn giản như sau: click chuột phải vào nhóm bạn muốn thêm VPS vào, chọn Add Server để thêm VPS

  • Server name: Để bạn điền IP VPS vào.
  • Display Name: Để bạn đặt tên hiển thị trên màn hình quản lý VPS, đặt gì tùy ý hoặc để theo IP nó đã tự chọn

Xong rồi thì bạn cuyển sang Tab có tên Logon Credentials và điền tiếp một hai thông tin như sau:

  • Bỏ tích ở dòng: Inherit from parent
  • Ô Username điền: Administrator (nếu VPS của bạn có Username khác thì điền vào). Thông thường Administrator là quyền quản trị cao nhất của VPS Windows.
  • Ô Domain: Bạn điền IP VPS vào

Đến bước này nhấn OK là có thể thêm VPS vào nhóm và kết nối được rồi, nhưng nếu bạn muốn điều chỉnh một số thứ khác như độ phân giải màn hình khi remote hoặc vài thứ khác thì có thể tham khảo các Tab bên cạnh .

Bước 4. Remote VPS, kết nối và quản lý cực dễ dàng. Mọi thông tin của VPS bạn đã điền vào, giờ để remote VPS bạn chỉ cần click đúp vào VPS trong danh sách VPS của nhóm là nó tự connect, con nào connect thành công sẽ có biểu tượng dấu tích màu xanh. Muốn ngắt con VPS nào thì chuột phải chọn Disconnect Server là xong

Tải phần mềm tại đây

TẢI PHẦN MỀM

Facebook Comments