Phần mềm bán hàng trên facebook marketplace

Marketplace là một tính năng Facebook mở ra nhằm phục vụ cho nhu cầu trao đổi, mua và bán các mặt hàng xung quanh khu vực của bạn. 

Dưới đây là phần mềm hỗ trợ bạn bán hàng trên marketplace.

Phần mềm simple marketplace

Tính năng: 

  • Đăng bài đồng loạt trên nhiều tài khoản cùng lúc 
  • Quản lý trạng thái hàng trăm sản phẩm trên nhiều tài khoản chỉ với 1 giao diện duy nhất.

Sau khi cài đặt xong chúng ta sẻ được giao diện như thế này! 

Screen Shot 2020 07 18 At 21.20.12

Chúng ta qua tab Quản lý tài khoản để thêm tài khoản facebook vào phần mềm Screen Shot 2020 07 18 At 21.20.28

Để thêm tài khoản vào phần mềm chúng ta lấy Cookie bằng tiện tích TIỆN TÍCH LẤY COOKIE FACEBOOK

 

Sau khi tải tiện ích về các bạn thêm tiện ích vào trình duyệt rồi đăng nhập Facebook để lấy cookie 


Screen Shot 2020 07 18 At 21.20.56

Sau khi lấy cookie thành công các bạn dán Cookie vào phần mềm

Tải phần mềm tại đây

TẢI PHẦN MỀM

Facebook Comments