Jitbit Macro Recorder 5.8 Full- Phần mềm ghi lại thao tác chuột máy tính

Jitbit Macro Recorder được hiểu là một công cụ ghi lại thao tác trên máy tính.Thay vì phải liên tục sử dụng chuột thì Macro Recorder thay bạn làm điều đó. Nó ghi lại các thao tác của bạn trên máy tính và sau đấy thì sẽ tự động lặp lại các thao tác đó. Bạn chỉ cần làm mẫu một lần, phần mềm sẽ làm lại y như vậy trong nhiều lần 

Các tính năng chính của phần mềm:

  1. Ghi lại thao tác Chuột và Bàn phím
  2. Kết hợp các macro với các phím nóng.
  3. Trình biên dịch file EXE.
  4. IF-THEN câu điều kiện.
  5. Tăng tốc độ phát lại Macro.
  6. Lưu lại các Macro
  7. “SMART-Rec” chuột tọa độ ghi âm.

Download】Jitbit Macro Recorder 5.8 Link GG Full Crack

Để kích hoạt sử dụng phần mềm vĩnh viễn, dùng username và code như bên dưới

Username: On HAX

Serial Number:

ENokcYSKQS1XsrhrqKC6j+ieiSJkwolCD9ZBFro59VlmwKz/J4AfCP7+
hoặc bạn có thể thử các key khác như
Username : Pirate
Serial : C73epCeOI8Gc+GPy6jxnE+WVzbsGwmDmdXyzlBXBtikKvobSFI69Uf7+

Username : Pir@te
Serial : OdNgZj4mRzC5EjKhZkPrHkHpsw56BtmXsslBqVP/IBcCnQ5N484cVP7+

Username : Pir@teCity
Serial : AIg0E0PVyqHOALZYjzajQNeDCPNp4qGfl38MPOXpsf0HRIHIntitDf7+

Username : PirateCity
Serial : HCJe5GXENzXHgISTgCQ29Os60RYmba4IkB4QUzGzLfG405i/oiaui/7+

 

Tải phần mềm tại đây

TẢI PHẦN MỀM

 

Facebook Comments