Hướng dẫn cách encode URL làm tiếp thị liên kết

Nếu bạn làm tiếp thị liên kết với nền tảng accestrade thì có lẽ đây là bài viết mà bạn nên đọc. Bài viết này không giúp bạn làm ra tiền, nhưng giúp bạn tiết kiệm thời gian khi kiếm tiền online

Nếu bạn làm một website bán hàng kiểu tiếp thị liên kết, bạn có biết cách đăng sản phẩm lên website một cách nhanh nhất chưa? Ngồi copy và đăng tải từng sản phẩm? Hay sử dụng datafeed?

Nếu bạn biết cách sử dụng datafeed để đăng hàng loạt sản phẩm lên website, thì xin chúc mừng, bạn đã không phải bỏ quá nhiều công sức rồi

Bây giờ mời bạn xem cách encode một URL bằng excel như thế nào nhé

Sử dụng hàm ENCODEURL trong excel

=encodeurl(URL)

Tuy nhiên lệnh trên chỉ có tác dụng nếu bạn sử dụng office từ 2013 trở lên.

Trường hợp bạn sử dụng phiên bản excel cũ hơn thì cũng đừng lo. Cộng đồng những siêu nhân đã tạo nên một cách tương tự như trên, bằng cách sử dụng câu lệnh VBA.

Cách dùng thì như sau: bật excel lên và làm theo hướng dẫn bên dưới

1. (from your worksheet) Tools … Macros … Visual Basic Editor
2. (from VB Editor) Insert … Module
3. (in module window) Paste in the URLEncode function below and save
4. Close VB Editor to return to worksheet, and use URLEncode like any other formulas. For example =URLEncode(B1)


Function URLEncode(ByVal Text As String) As String
Dim i As Integer
Dim acode As Integer
Dim char As String
URLEncode = Text
For i = Len(URLEncode) To 1 Step -1
acode = Asc(Mid$(URLEncode, i, 1))
Select Case acode
Case 48 To 57, 65 To 90, 97 To 122
' don't touch alphanumeric chars
Case 32
' replace space with "+"
Mid$(URLEncode, i, 1) = "+"
Case Else
' replace punctuation chars with "%hex"
URLEncode = Left$(URLEncode, i-1) & "%" & Hex$(acode) & Mid$(URLEncode, i+1)
End Select
Next
End Function

Facebook Comments

liontran
Thích đọc sách, thích tìm ra cách mới để kiếm tiền. Thích đi chơi, thích sang chảnh

Be the first to comment

Leave a Reply