Cách tạo email dùng một lần

Email dùng một lần – là một dịch vụ cho phép nhận email ở địa chỉ tạm thời tự huỷ sau một thời gian nhất định .

Temp-Mail – là dịch vụ email dùng 1 lần khá là hay

Cách sử dụng:

Bước 1: Truy cập https://temp-mail.org/vi/

Bước 2: Lấy địa chỉ email dùng 1 lần, các email gửi đến địa chỉ này sẽ được hiển thị bên dưới

 

Facebook Comments

liontran
Giới thiệu 190 bài viết
Thích đọc sách, thích tìm ra cách mới để kiếm tiền. Thích đi chơi, thích sang chảnh