Cách để xem người khác quảng cáo gì trên facebook

Nếu bạn muốn biết một ai đó đang quảng cáo gì trên facebook, bạn có thể tham khảo bài viết này.

Cách thứ nhất: Sử dụng trang web bigspy.com. Tạo một tài khoản miễn phí và nhập từ khóa bạn muốn tìm kiếm

Cách thứ hai: sử dụng ngay facebook bằng cách truy cập: https://www.facebook.com/ads/library

Nhập tên nhà quảng cáo hoặc nội dung quảng cáo bạn muốn xem

Facebook Comments

liontran
Giới thiệu 188 bài viết
Thích đọc sách, thích tìm ra cách mới để kiếm tiền. Thích đi chơi, thích sang chảnh