Cách để kiểm tra xem một trang web có cho phép bạn chèn iframe hay không

Để có thể hiển thị một trang web khác trên trang web wordpress của bạn bằng iframe, cần chắc chắn rằng trang web đấy không bị chặn X-Frame-Option

Làm thế nào để kiểm tra website bị chặn X-Frame-Option hay không ?0  0

Sử dụng trình duyệt Chrome, nhấn F12 và chọn Network, sau đó click vào URL bên cột trái rồi nhìn hình bên dưới:

Hình ảnh trên cho thấy website đang sử dụng chế độ X-Frame-Option ALLOWALL (Cho phép)

Thông thường có 3 chế độ:

ALLOWALL: Cho phép

SAMEORIGIN: Cho phép trên chính domain này

DENY: Từ chối.

Có nhiều website trên mỗi trang lại có các thiết lập khác nhau. Nếu có bất cứ trang nào bị chặn, nên kiểm tra theo phương pháp trên.

Facebook Comments

liontran
Giới thiệu 165 bài viết
Thích đọc sách, thích tìm ra cách mới để kiếm tiền. Thích đi chơi, thích sang chảnh